Rajasthan

Jaipur

S. No.
Name
Address
Contact Number/ e-mail
Types of Services
1 Vishakha 9 Pratap Nagar, Near Glass Factory, Tonk Road, Jaipur Tel:  +91 141 517 2422
+91-141-2703725
– Family Counseling
– Legal Counseling
2 Vividha Mahila Salaha Evam Surakshan Kendra  (south), Gandhi Nagar, Mahila Thana, Gandhi Nagar, Jaipur. Tel:  +91 141-5172435
E: vividha_2001@yahoo.com
– Family Counseling
– Legal Counseling
3 Vividha Mahila Salaha Evam Surakshan Kendra (North),   Mahila Thana (North, Dhabai Ji Ki Haveli, Hawa Mahal Road, Jaipur. Tel:  +91 141-5172008 – Family Counseling
– Legal Counseling